Logo
 • Facebook
 • BIP
360
PWSZ w Płocku Uczelnia Przyszłości

Historia

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku jest pierwszą w historii miasta samodzielną uczelnią państwową. Powstała na bazie dwóch kolegiów: Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych i Kolegium Nauczycielskiego, które funkcjonowały w Płocku w latach 1990-2000.

Uczelnia została uruchomiona na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z 15 czerwca 1999 roku (Dz. U. Nr 55, poz. 577). Na stanowisko pierwszego  Rektora, Minister Edukacji Narodowej Mirosław Handke mianował prof. zw. dr. hab. Kazimierza Włodarczyka, który pełnił swoje obowiązki w pierwszym roku funkcjonowania Uczelni. Pierwsza inauguracja roku akademickiego odbyła się 7 października 1999 roku.

Podczas posiedzenia Senatu, 26 września 2000 r., w PWSZ w Płocku powołano pierwsze jednostki organizacyjne - Instytuty: Neofilologii, Pedagogiki, Matematyki i Informatyki oraz Bibliotekę Uczelni, Wydawnictwo Uczelniane i Biuro Praktyk Studenckich. W kolejnym roku akademickim (2001/2002), w związku z uruchomieniem „ekonomicznych” specjalności kształcenia, utworzono w Uczelni czwarty Instytut - Instytut Nauk Ekonomicznych. W tym roku akademickim powstały też kolejne jednostki międzyinstytutowe: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Studium Informatyki.

27 czerwca 2002 roku po raz pierwszy w historii Uczelni wręczono dyplomy licencjackie. Uroczystość odbyła się w murach najstarszej szkoły średniej w Polsce - Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Stanisława Małachowskiego.

Od 2003 roku Uczelnia, wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska lokalnego, otocza opieką merytoryczną nowo powstały w Płocku Uniwersytet Trzeciego Wieku. 24 lutego 2003 r., w siedzibie ZNP w Płocku, odbyło się zebranie założycielskie tego Uniwersytetu z udziałem władz Uczelni, a 21 listopada 2005 r. podpisano oficjalne porozumienie o współpracy.

W 2004 r. podjęto starania związane z ufundowaniem Sztandaru Uczelni, których ukoronowaniem było poświęcenie Sztandaru PWSZ w Płocku przez ówczesnego Biskupa Płockiego Stanisława Wielgusa, podczas uroczystej Mszy św. inaugurującej rok akademicki 2004/2005 w Diecezji Płockiej.

Od początku swego istnienia, PWSZ w Płocku zabiegała o nawiązanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi. 18 stycznia 2005 r. podpisano pierwsze tego rodzaju porozumienie - z Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym w Humaniu na Ukrainie. Dwa lata później zyskaliśmy kolejnego partnera z Humania – Państwowy Uniwersytet Agrarny. Obecnie w gronie współpracujących z PWSZ w Płocku uczelni zagranicznych jest również Rosyjski Nowy Uniwersytet w Moskwie (od 2008 roku) oraz Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie (od 2010 roku). Ponadto, PWSZ w Płocku w ramach programu ERASMUS łączą umowy z Uniwersytetem w Daugavpils (Łotwa) , z Uniwersytetem w Oradei (Rumunia) oraz Uniwersytetem  w Manisie( Turcja). 

Rok 2009 był dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku rokiem jubileuszowym. 15 czerwca 2009 r. minęło bowiem 10 lat od powołania Uczelni na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów RP.

Wraz z rozpoczęciem roku akademickiego 2012/2013 na Uczelni nastąpiły zmiany organizacyjne. Obecnie w PWSZ w Płocku funkcjonują trzy Instytuty: Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych, Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki oraz Instytut Nauk o Zdrowiu, które kształcą w ramach dziewięciu kierunków: ekonomii, filologii, pedagogiki, pracy socjalnej, matematyki, informatyki, pielęgniarstwa i kosmetologii, bezpieczeństwa wewnętrznego.

1 września 2016 roku rozpoczęła się nowa kadencja władz w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku. Funkcję rektora objął prof. nadzw. dr hab. n. med. Maciej Słodki, stanowisko prorektora ds. studenckich i dydaktyki - dr Anna Suwalska-Kołecka, natomiast prorektora ds. nauki i rozwoju – dr Anna Nowacka.

Wraz z rozpoczęciem roku akademickiego 2016/2017 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku zmieniła strukturę na wydziałową. Powstały: Wydział Nauk Ekonomicznych i Informatyki, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych oraz Wydział Nauk o Zdrowiu.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku zajmuje następujące obiekty:

 

Płock, Plac Dąbrowskiego 2

W budynku przy Plac Dąbrowskiego 2 znajdują się

 • Rektorat Uczelni,
 • Wydział Nauk o Zdrowiu,
 • Biblioteka PWSZ,
 • Kwestura,
 • Dział Kadr i Spraw Socjalnych,
 • Administracja,
 • Dział Spraw Studenckich i Dydaktyki,
 • Biuro Studenckich Praktyk Zawodowych oraz
 • Biuro Karier Zawodowych.

 

Płock, ul. Gałczyńskiego 28

 

W budynkach przy ul. Gałczyńskiego 28 znajduje się

 • Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych: pedagogika i filologia
 • Wydział Nauk Ekonomicznych i Informatyki: informatyka
 • Studium Wychowania Fizycznego i Sportu,
 • hala sportowa.

 

 

 

 

 

Płock – Trzepowo

 

 

 

W Trzepowie do końca stycznia 2017 r. mieścił się Wydział Nauk Ekonomicznych i Informatyki: ekonomia, matematyka.

 

 

 

 

Płock, ul. Nowowiejskiego 6

 

 

 

Dom Studenta PWSZ w Płocku znajduje się przy ul. Nowowiejskiego 6.

 

 

 

 

Płock, ul. Kościuszki 20

 

 

 

 

W budynku przy ul. Kościuszki mieści się

 • Akademickie Liceum Ogólnokształcące 

 

 

 

 

 

 

 

 

Władze  PWSZ w Płocku w  kadencji 2012-2016

Rektor: prof. zw. dr hab. Jacek Grzywacz

Prorektor ds. studenckich i dydaktyki :  dr Anna Suwalska - Kołecka 

Prorektor ds. nauki i rozwoju: doc. dr Ewa Wiśniewska

 

Władze  PWSZ w Płocku w  kadencji 2008-2012

Rektor: prof. zw. dr hab. Jacek Grzywacz

Prorektor ds. studenckich i dydaktyki :  doc. dr Jan R. Kalinowski 

Prorektor ds. nauki i rozwoju: doc. dr Ewa Wiśniewska

 

Władze  PWSZ w Płocku w  kadencji 2004-2008

Rektor: prof. dr hab. Aleksander Kozłowski

Prorektor ds. studenckich i dydaktyki : dr Marek Sygulski

Prorektor ds. promocji i rozwoju :  dr Ewa Czarnecka

 

Władze  PWSZ w Płocku w  kadencji 2000-2004

Rektor: prof. dr hab. Aleksander Kozłowski

Prorektor ds. studenckich i dydaktyki :  dr Ewa Waniek -  Klimczak  

Prorektor ds. promocji i rozwoju:  dr Ewa Wiśniewska

 

Władze  PWSZ w Płocku w roku ak. 1999/2000

Rektor: prof. zw. dr hab. Kazimierz Włodarczyk