Logo
 • Facebook
 • BIP
360
PWSZ w Płocku Uczelnia Przyszłości

Dział Nauki

   

    

   

Adres:
Plac Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock
Pokój A122

Koordynator Działu Nauki:
dr Marcin Polakowski

Termin dyżurów:

wtorek, godz. 12:00-13:30

E-mail:

nauka(at)pwszplock.pl

publikacje(at)pwszplock.pl

Głównym celem Działu Nauki jest monitorowanie i wspomaganie pracowników w rozwijaniu ich działalności naukowej w celu podniesienia pozycji naukowej całej Uczelni.

Zadania realizowane przez Dział Nauki PWSZ w Płocku:

 • przygotowywanie procedur oraz koordynowanie procesu parametryzacji i kategoryzacji Uczelni,
 • monitorowanie badań naukowych i dorobku naukowego w ramach poszczególnych jednostek organizacyjnych Uczelni,
 • udzielanie porad dotyczących procesu sporządzania sprawozdań pracowników z ich aktywności publikacyjnej i naukowej,
 • tworzenie i aktualizowanie we współpracy z Biblioteką PWSZ w Płocku bazy bibliograficznej „Publikacje pracowników PWSZ w Płocku”,
 • inicjowanie współpracy z jednostkami naukowymi i badawczymi w kraju i za granicą,
 • wspomaganie pracowników w ich rozwoju naukowym i badaniach naukowych poprzez informowanie o różnych formach finansowania działalności badawczej oraz pomoc przy realizacji programów badawczych,
 • popularyzowanie dorobku naukowego Uczelni,
 • sporządzanie podsumowań i zestawień dorobku naukowego pracowników poszczególnych jednostek Uczelni,
 • sporządzanie sprawozdań z działalności Działu Nauki.