Logo
  • Facebook
  • BIP
360
Uczelnia przyszłości PWSZ w Płocku

Arteterapia i psychopedagogika kreatywności

Charakterystyka studiów i ich cel:

  • szczegółowa wiedza w zakresie poszczególnych form arteterapii
  • znajomość współczesnych kierunków psychoterapeutycznych
  • wiedza z zakresu pedagogiki, psychologii, psychiatrii, oraz psychologii twórczości i nauk o sztuce
  • umiejętność diagnozowania i prowadzenia zajęć z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z dysfunkcjami psychofizycznymi i społecznymi
  • wiedza i umiejętności diagnozowania i rozwijania zdolności twórczego działania
  • kompetencje w zakresie kreatywnego rozwiązywania problemów
  • umiejętność stosowania  metod właściwych dla pedagogiki twórczości
  • stosowanie zasad organizacji i prowadzenia treningu twórczości

 

Ulotka informacyjna

Ramowy plan studiów i efekty kształcenia

Regulamin Studiów Podyplomowych

Karta zgłoszenia uczestnictwa

Kwestionariusz osobowy

 

Koszt studiów: 3600 zł.

 

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia wyższe.

 

Dodatkowe informacje pod nr. tel. 24 366 54 10

e-mail: wnhs@pwszplock.pl