Logo
  • Facebook
  • BIP
360
PWSZ w Płocku Uczelnia Przyszłości

Prawa studenta

„Mam prawo i nie zawaham się go użyć”

 

Prawa studenta to temat trudny, ale zarazem potrzebny. Poniżej kilka wskazówek odnośnie przepisów dotyczących spraw studentów. Uszeregowaliśmy je „od ogółu do szczegółu”.

 

Ustawa

Czy wiesz, że to, w jaki sposób funkcjonuje uczelnia, jakie prawa ma samorząd studencki albo komu przysługuje stypendium wynika z ustawy? Mowa tu o ustawie „Prawo o szkolnictwie wyższym” – obowiązującej od 1 września 2005 roku. Jest to matka pozostałych przepisów dotyczących studentów. Oczywiście ustawę co jakiś czas się nowelizuje, więc przy szukaniu swych praw i obowiązków nie wolno zapomnieć o nowelizacjach.

 

Rozporządzenia

Dla uszczegółowienia niektórych postanowień ustawy odpowiedni minister wydaje rozporządzenia. Każde z nich dotyczy jakiejś konkretnej sprawy i muszą się do niego stosować zarówno studenci, jak i władze uczelni oraz jej pracownicy.

 

Akty prawne i regulaminy uczelni

Student nie zawsze ma ochotę czytać ustawę czy rozporządzenia. System został jednak tak skonstruowany, że regulaminy i akty prawne obowiązujące na uczelni są tworzone w odniesieniu do ustawy i rozporządzeń. W przeciwnym razie uczelnia odpowiedziałaby za łamanie prawa. Najważniejsze akty prawne uczelni, które każdy student powinien znać, żeby móc dochodzić swoich praw, ale i nie mieć kłopotów z powodu niewypełniania obowiązków, to:

Regulamin studiów – czyli prawa i obowiązki studentów, organizacja studiów, zasady opłat, zaliczeń, nagrody, egzamin dyplomowy etc.;

Regulamin stypendialny – czyli dla kogo stypendium lub zapomoga i na jakich zasadach;

Statut PWSZ w Płocku - ten dokument reguluje raczej ogólne zasady działalności uczelni (zatrudnianie pracowników, ustrój uczelni itp.); jest tam jednak rozdział poświęcony studentom (a w nim np. lista działań, za które uczelnia może pobierać opłaty).

 

Kodeks Postępowania Administracyjnego

Niewielu studentów wie, że pracownicy administracyjni naszej uczelni kierują się w swojej pracy Kodeksem Postępowania Administracyjnego. Jeżeli więc we wspomnianych regulaminach coś nie jest do końca sprecyzowane, zawsze można sprawdzić, co o tym mówi KPA (dotyczy to np. sposobu odwołań od decyzji lub ich terminów).

 

Gdzie znajdziesz akty prawne i uzyskasz pomoc

Ustawa i rozporządzenia:

Opens external link in new window strona Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego;

Opens external link in new window strona Komisji PWSZ;

Opens external link in new window strona Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.


Dokumenty uczelniane:

Opens external link in new window Regulamin studiów;

Opens external link in new window Regulamin stypendialny;

Opens external link in new window Statut PWSZ w Płocku;

Regulamin Rady Uczelnianej Samorządu Studentów PWSZ w Płocku.

 

W przypadku problemów i wątpliwości możesz zwrócić się o pomoc do:

Opens internal link in current windowRady Uczelnianej Samorządu Studentów;

Opens external link in new window Rzecznika Praw Studenta przy PSRP w Warszawie (e-mail: rps(at)psrp.org.pl)