Logo
  • Facebook
  • BIP
360
Uczelnia przyszłości PWSZ w Płocku

Adresaci studiów:

  • osoby uzyskać bądź poszerzyć zasób wiedzy oraz umiejętności dotyczące analizy danych biznesowych z wykorzystaniem Excela.
  • osoby, które swoją karierę zawodową wiążą z pracą na stanowisku analityka danych w: firmach produkcyjnych, firmach handlowych, a także w instytucjach publicznych.
  • kadra menedżerska 

 

Cel studiów:

Głównym celem studiów jest osiągnięcie przez uczestników studiów podyplomowych założonych efektów kształcenia tj. przygotowanie do pracy na stanowisku wymagającym zastosowania programu Microsoft  Excel w analizach biznesowych.

 

Ulotka informacyjna

Regulamin Studiów Podyplomowych

Formularz zgłoszeniowy

 

O przyjęcie na studia może ubiegać się absolwent studiów I lub II stopnia każdego kierunku studiów.

REKRUTACJA: styczeń-luty 2018 r., czerwiec-wrzesień 2018 r.

Dodatko

we informacje pod nr. tel. 24 366 54 25 lub 24 366 54 08

e-mail: ekonomia@pwszplock.pl