Logo
  • Facebook
  • BIP
360
PWSZ w Płocku Uczelnia Przyszłości

Umowy i porozumienia

Wykaz Porozumień o Współpracy zawartych przez
Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Płocku

 

Z Uczelniami Zagranicznymi:

Państwowym Pedagogicznym Uniwersytetem im. Pawła Tyczyny w Humaniu (Ukraina) - porozumienie zawarte 18 stycznia 2005r. - czas nieokreślony

Państwowym Agrarnym Uniwersytetem w Humaniu (Ukraina) – porozumienie zawarte 14 czerwca 2007 r. - czas nieokreślony

Rosyjskim Nowym Uniwersytetem w Moskwie (Rosja) – porozumienie zawarte 14 kwietnia 2008 r. – czas nieokreślony

Polskim Uniwersytetem na Obczyźnie w Londynie (Wielka Brytania) - porozumienie zawarte 28.10.2010 r. - czas nieokreślony

Uniwersytetem w Oradei (Rumunia) - porozumienie zawarte 5 marca 2014 r. - czas nieokreślony

Uniwersytetem Celal Bayar w Manisie (Turcja) - porozumienie zawarte 2 kwietnia 2014 roku - czas nieokreślony

Orłowski Państwowy Instytut Gospodarki i Handlu (Rosja) - porozumienie zawarte 15 września 2014 na czas nieokreślony

Państwowym Uniwersytetem Medycznym w Omsku - porozumienie zawarte 20 października 2015 r. - czas nieokreślony

Ałtajski Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym w Barnauł (Rosja) - porozumienie zawarte 22 grudnia 2015 r. - czas nieokreślony

Lwowskim Instytutem Ekonomii i Turystyki - porozumienie zawarte 5 grudnia 2016 roku - czas nieokreślony

 

Z Uczelniami Krajowymi:

Uniwersytetem Łódzkim - porozumienie zawarte 4 grudnia 2000r. - czas nieokreślony

Wyższą Szkołą Pedagogiczną Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie - porozumienie zawarte 5 kwietnia 2004 r. – czas nieokreślony

Wyższą Szkołą Humanistyczno – Ekonomiczną we Włocławku - porozumienie zawarte 20 stycznia 2004 r. - czas nieokreślony

Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Ciechanowie – porozumienie zawarte 10 stycznia 2005 r. – czas nieokreślony

Państwową Wyższą Szkołą Zawodową we Włocławku – porozumienie zawarte  20 stycznia  2004 r. – czas nieokreślony

 

Ze Stowarzyszeniami:

Stowarzyszeniem Uniwersytetu Trzeciego Wieku – porozumienie zawarte 14 maja 2012 r. – czas nieokreślony

Mazowieckim Stowarzyszenie Pracy dla Niepełnosprawnych "De Facto" - porozumienie zawarte 26 kwietnia 2012 r. - czas nieokreślony

Towarzystwem Opieki nad Ociemniałymi w Laskach - porozumienie zawarte 26.03.2013 - czas nieokreślony

Stowarzyszeniem Inicjatyw Edukacyjnych "DELTA" - porozumienie zawarte 1.09.2015 - czas nieokreślony

Stowarzyszeniem Academia Economica - porozumienie zawarte 24 listopada 2015 r. - czas nieokreślony

Regionalnym Stowarzyszeniem Wschód - Zachód w Płocku - porozumienie zawarte 20 stycznia 2016 r. - czas nieokreślony

Żytomierskim Obwodowym Związkiem Polaków na Ukrainie - porozumienie zawarte 9 maja 2016 - czas nieokreślony

 

Z Instytucjami Kultury

Płockim Ośrodkiem Kultury i Sztuki  – porozumienie zawarte 4 czerwca 2001r. – czas nieokreślony

Płocką Orkiestrą Symfoniczną im. Witolda Lutosławskiego - porozumienie zawarte 17 kwietnia 2018r. do 30 września 2018r.

 

 

Z Placówkami Edukacyjnymi:

Płockim Uniwersytetem Ludowym w Płocku - porozumienie zawarte 24 listopada 2003 r. - czas nieokreślony

Zespołem Szkół Nr 3 w Płocku - porozumienie zawarte 1.02.2011 r. - czas nieokreślony

Zespołem Szkół w Gąbinie - porozumienie zawarte 22.02.2012 r.- czas nieokreślony

Liceum Ogólnokształcącym w Sierpcu - porozumienie zawarte 22.02.2012 r.- czas nieokreślony

Zespołem Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie - zawarte 11.12.2012 -  czas nieokreślony

Zespłem Szkół Ekonomiczno - Kupieckich im. Ludwika Krzywickiego - zawarte 12 marca 2014 - czas nieokreślony

Zespołem Szkół nr 6 w Płocku - porozumienie zawarte 20 stycznia 2015 - czas nieokreślony

Zespołem Szkół nr 1 w Płocku - porozumienie zawarte 26 maja 2015 - czas nieokreślony

Zespołem Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku - porozumienie zawarte 15 marca 2016 - czas nieokreślony

Zespołem Szkół Usług i Przedsiębiorczości im. Abpa A. J. Nowowiejskiego w Płocku - porozumienie zawarte 10 listopada 2016 roku - czas nieokreślony

Zespołem Szkół Technicznych w Płocku - porozumienie zawarte 22 lutego 2018 r – czas nieokreślony

Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Płocku - porozumienie zawarte 22 lutego 2018 r – czas nieokreślony

 

 

Z Urzędami:

Urzędem Gminy w Łącku- porozumienie zawarte 21 lutego 2005 r. - czas nieokreślony

Samorządem Województwa Mazowieckiego - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie - Filia w Płocku - porozumienie zawarte 20 listopada 2009 r. - czas nieokreślony

Miejskim Urzędem Pracy w Płocku - porozumienie zawarte 25 lutego 2010 r. - czas nieokreślony

Powiatowym Urzędem Pracy w Płocku – porozumienie zawarte 24 lutego 2010 r. – czas nieokreślony

Powiat Płocki - porozumienie zawarte 15.05.2013 - czas nieokreślony

Zakładem Ubezpieczeń Społecznych - porozumienie zawarte 8.09.2016 - 5 lat

 

Z Klubami Sportowymi: 

Akademickim Związkiem Sportowym „Jutrzenka” Płock - porozumienie zawarte 1 lipca 2009 r. 

SPR Wisła Płock Spółka Akcyjna - 15 lipca 2014 roku - czas nieokreślony

Międzyszkolnym Uczniowskim Klubem Sportowym Volley Płock - 3 października 2017  do  31 grudnia 2018 roku

 

Z instytucjami gospodarczymi:

Związkiem Banków Polskich oraz Centrum Prawa Bankowego i Informacji - 17.09.2012 - czas nieokreślony

Związkiem Banków Polskich, Biurem Informacji Kredytowej SA. oraz Biurem Informacji Gospodarczej InfoMonitor SA - 15.10.2012 - czas nieokreślony

 

Z Placówkami Penitencjarnymi:

Zakładem Karnym w Płocku - 15.01.2013 - czas nieokreślony

 

Inne:

Międzynarodowym Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL Płock Sp. z o.o. - porozumienie zawarte 11.05.2013 - czas nieokreślony

Mazowiecką Wojewódzką Komendą OHP w Warszawie - porozumienie zawarte 29 listopada 2011r. - czas nieokreślony

Petrotel Sp. z.o.o. - porozumienie zawarte 28 kwietnia 2015 roku - na czas nieokreślony

Miejskim Ogrodem Zoologicznym w Płocku - porozumienie zawarte 23.09.2015 r. na czas określony

InfraCOM - porozumienie zawarte 24 listopada 2015 r. - czas nieokreślony

Centrum Medyczne Medica Spółka z o.o. - porozumienie zawarte 30 listopada 2015 r. - czas nieokreślony

Centrum Nauki Kopernik - list intencyjny podpisany 5 września 2017 roku

Instytutem Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera - porozumienie zawarte 10.01.2018 r. - na czas nieokreślony

Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o. – porozumienie zawarte na czas nieokreślony.