Logo
  • Facebook
  • BIP
360
Uczelnia przyszłości PWSZ w Płocku

Uniwersytet III Wieku

Płocki Uniwersytet Trzeciego Wieku rozpoczął swoją działalność w lutym 2002r. Został powołany z inicjatywy środowiska nauczycielskiego przy Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Patronat nad Uniwersytetem od 2004r sprawuje Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku.

5.01.2005r Uniwersytet Trzeciego Wieku w Płocku został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym jako Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Płocku /SUTW/.

Do SUTW mogą należeć emeryci i renciści w wieku 55+.

Stowarzyszenie finansuje swoją działalność ze składek członkowskich.

Najwyższą władzą SUTW jest Walne Zebranie Członków.

Pracą organizacji kieruje Zarząd Stowarzyszenia. Raz w roku oceny pracy Zarządu dokonuje Komisja Rewizyjna.

SUTW w Płocku prowadzi działalność w zakresie pomocy społecznej na rzecz osób starszych i działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia osób starszych.

W tym celu SUTW prowadzi różne formy działalności edukacyjnej, zdrowotnej, kulturalnej, twórczej i turystyczno-krajoznawczej dla osób starszych. Włącza seniorów do do systemu kształcenia ustawicznego w celu stymulowania sprawności intelektualnej i fizycznej. Aktywizuje społecznie swoich członków. Upowszechnia profilaktykę gerontologiczną. Stwarza warunki do godnego starzenia się.

Swoim słuchaczom SUTW w Płocku proponuje następujące typy aktywnego działania:

  •   wykłady ogólne prowadzone przez specjalistów z różnych dziedzin
  •   zajęcia w sekcjach zainteresowań:

- plastyczno-malarskiej

- literacko-dyskusyjnej

- turystyczno-krajoznawczej

- rękodzielniczej

- fotograficznej

  •   lektoraty języków obcych o różnym poziomie zaawansowania

- jęz. angielski

-jęz. włoski

-jęz. niemiecki

- jęz. francuski

- jęz. rosyjski

  •   zajęcia usprawniające

- gimnastyka usprawniająca

- gimnastyka rehabilitacyjna

- basen

- taniec towarzyski

  •   warsztaty informatyczne, na których poznają obsługę komputera i Internetu
  •   sekcja brydża

 

Do tradycji należy organizowanie wspólnych spotkań z okazji świąt Bożego Narodzenia, Wielkiej Nocy, "tłustego czwartku", andrzejek, itp. Kilka razy w roku są organizowane jednodniowe wycieczki krajoznawcze, a w okresie letnim w ramach rekreacji wczasy.

Członkowie stowarzyszenia aktywnie uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych miasta Płocka - współpraca z Muzeum Mazowieckim, Płocką Galerią Sztuki, Książnicą Płocką, Domem Darmstadt i Płocką Orkiestrą Symfoniczną.

Od 2006r SUTW wydaje raz w roku publikację "Informacje SUTW w Płocku", w której przedstawia najważniejsze wydarzenia z życia stowarzyszenia a także twórczość literacką i plastyczną słuchaczy.

Z okazji jubileuszu 5-lecia powstania UTW w Płocku została wydana w 2007r książka "Pięć lat UTW w Płocku 2002- 2007".

SUTW w Płocku w 2007r było gospodarzem IV Ogólnopolskiej Konferencji Uniwersytetów Trzeciego Wieku z całej Polski.

Stowarzyszenie jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku w siedzibą w Krakowie.

W kwietniu 2008r zostaliśmy zarejestrowali jako organizacja pożytku publicznego.

Biuro SUTW znajduje się w budynku PWSZ Pl. Dąbrowskiego 2 p. B101.

 

Kontakt:
tel. /024/ 366-54-00 wew.242 w środy w godzinach 10:00-13:00 i dyżur w p. B101 w budynku PWSZ Pl. Dąbrowskiego 2

e-mail: sutwplock(at)o2.pl

http://www.sutwplock.pl