Logo
  • Facebook
  • BIP
360
PWSZ w Płocku Uczelnia Przyszłości

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

Plac Dąbrowskiego 2

09-402 Płock

 

Linie zewnętrzne:

(24) 366 54 00

(24) 366 54 01

(24) 366 54 02

(24) 366 54 03

(24) 366 54 04

(24) 366 54 06

(24) 366 54 13

(24) 366 54 14

(24) 366 54 20

(24) 366 54 21

 

Biuro Rektora

252 Kierownik

254 Sekcja Promocji i Współpracy 

tel./faks (24) 366 54 20 - Sekretariat Rektora

tel./faks (24) 366 54 03 - Sekretariat Prorektorów

 

Kancelaria Kanclerza/Kwestor:

Pl. Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock;

tel./faks (24) 366 54 21

e-mail: pwsz(at)pwszplock.pl 

 

Dział Spraw Studenckich i Dydaktyki:

Pl. Dąbrowskiego 2, pok. 20; 09-402 Płock; tel. (24) 366 54 01 

 

Linie wewnętrzne:

211 Biblioteka - Wypożyczalnia 

226, 227, 245 Dział Kadr i Spraw Socjalnych

134, 234 Sekcja Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji

217 Sekretariat Wydziału Nauk o Zdrowiu

236 Biuro Radców Prawnych

243 Biuro Karier Zawodowych

242 Biuro Uniwersytetu III Wieku

247 Sekretariat Działu Praktyk

253 Sekcja Pozyskiwania Dotacji i Środków Unijnych

 

Dział Administracyjny

251 Kierownik

221, 250 Sekcja Techniczno - Eksploatacyjna

240, 241, 220 Sekcja Zamówień Publicznych i Umów

 

Kwestura

228, 231 Sekcja Finansowo - Księgowa

229 Kasa

230, 246 Sekcja Płac

 

Sekcja ds. Programu ERASMUS

Pl. Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock

tel. (24) 366 54 00 wew.

252 Pełnomocnik ds. Programu Erasmus+

203 Koordynator ds. Programu Erasmus+

 

Rzecznik ds studentów niepełnosprawnych

Pl. Dąbrowskiego 2, pok 11 09-402 Płock

tel. (24) 366 54 00 wew. 243

 

Stanowisko ds. BHP:

pl. Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock

tel. (24) 366 54 00 wew.206

 

Pełnomocnik Rektora ds. jakości kształcenia

dr Agnieszka Rumianowska

plac Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock

tel. (24) 366 54 00 wew.270

 

Wydział Nauk Ekonomicznych i Informatyki:

09-400 Płock

wnei(at)pwszplock.pl

tel. (24) 366 54 25, 366 54 26  (sekretariat ekonomii)

ekonomia(at)pwszplock.pl 

tel./faks (24) 366 54 11 (sekretariat matematyki i informatyki)

matematyka(at)pwszplock.pl

informatyka(at)pwszplock.pl 

 

Wydział Nauk o Zdrowiu:

Pl. Dąbrowskiego 2; 09-402 Płock

tel. (24) 366 54 14

wnz@pwszplock.pl 

 

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych:

ul. Gałczyńskiego 28, 09-400 Płock

wnhs(at)pwszplock.pl

tel. (24) 366 54 19 (sekretariat filologii)

filologia(at)pwszplock.pl 

tel. (24) 366 54 10 (sekretariat pedagogiki)

pedagogika(at)pwszplock.pl 

 

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu:

ul. Gałczyńskiego 28, 09-400 Płock

tel. (24) 366 54 09

 

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych:

Pl. Dąbrowskiego 2; 09-402 Płock

tel. (24) 366 54 06

 

Dział Nauki

Plac Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock

Pokój A122

 

Dom Studenta

ul. Nowowiejskiego 6, 09-400 Płock

tel. (24) 366 54 15, 366 54 16