Logo
  • Facebook
  • BIP
360
PWSZ w Płocku Uczelnia Przyszłości

Wsparcie Studentów Niepełnosprawnych

 

 

Ważnym zadaniem realizowanym przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Płocku jest wspieranie studentów niepełnosprawnych w procesie kształcenia. Podejmowane przez Uczelnię działania mają na celu wyrównywanie szans edukacyjnych studentów. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku dokłada wszelkich starań, aby proces kształcenia był dostosowany do indywidualnych potrzeb psychofizycznych studenta. 
Uczelnia udziela wsparcia na wniosek studenta. 

Opens internal link in current windowJAK UBIEGAĆ SIĘ O WSPARCIE PROCESU KSZTAŁCENIA?

Opens internal link in current windowOGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI 

Opens internal link in current windowKONSULTACJE Z PSYCHOLOGIEM 

Opens internal link in current windowDLA PRACUJĄCYCH Z NIEPEŁNOSPRAWNYMI 

Opens internal link in current windowREGULAMINY I ZARZĄDZENIA REKTORA (w tym dokumenty do pobrania) 

 
Kontakt:

mgr Anna Kowalska
Rzecznik Studentów Niepełnosprawnych
tel. 024 366 54 01 wew. 273 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 11:30)
e-mail: rsn(at)pwszplock.pl 

Dział Spraw Studenckich i Dydaktyki, pokój A114
Plac Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock