Logo
  • Facebook
  • BIP
360
PWSZ w Płocku Uczelnia Przyszłości

Informacje ogólne

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Plac Dąbrowskiego 2, pokój A204

09-402 Płock

tel. (24) 366 54 00 wew. 206

e-mail: spnjo(at)pwszplock.pl

 

Dyżury lektorów SPNJO w semestrze zimowym 2018/2019

 

Studium  Praktycznej Nauki  Języków Obcych zostało powołane dnia 1 października 2001 roku. Jest jednostką międzywydziałową  i prowadzi naukę języków: angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego dla studentów wszystkich kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na studiach I i II stopnia. Programy dla poszczególnych języków uwzględniają zarówno stopień zaawansowania, jak i specyfikę poszczególnych specjalności .

Lektorat prowadzony jest na studiach stacjonarnych w wymiarze 180 godzin, na studiach niestacjonarnych 120 godzin. Celem zajęć na studiach I stopnia jest przygotowanie studentów do opanowania języka obcego na poziomie biegłości B2, zgodnie ze standardami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Lektorat dla studentów kierunku Pielęgniarstwo obejmuje 120 godzin i kończy się na poziomie biegłości B1.

Na studiach II stopnia w ramach lektoratu oprócz rozwijania kompetencji językowych studentów   wprowadzane są elementy języka specjalistycznego.

 

Kierownik SPNJO

mgr Anna Borkowska

Godziny przyjęć: piątek 10.30 – 12.00, pokój A205

e-mail: a.borkowska@pwszplock.pl