Logo
  • Facebook
  • BIP
360
PWSZ w Płocku Uczelnia Przyszłości

Studenckie Koła Naukowe

Wydział Nauk o Zdrowiu

1. Studenckie Koło Naukowe Promocji Zdrowia 

2. Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwa Nowoczesnego

3. Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwa Klinicznego

4. Studenckie Koło Naukowe Kosmetologów COSMEO


Wydział Nauk Ekonomicznych i Informatyki

1. Studenckie Koło Naukowe Ekonomistów

2. Koło Naukowe Informatyków

  • Sekcja Anonimowi Fanatycy Komputerów

  • Sekcja Grafiki

  • Sekcja Bezpieczeństwa Systemów IT


Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

1. Studenckie Koło Naukowe "Bezpieczny Obywatel, Bezpieczne Państwo"

2. Studenckie Koło Naukowe Edukacji Elementarnej „Elemelek”

3. Studenckie Koło Naukowe "Młodzi pedagodzy"

  •  Sekcja Badań Pedagogicznych

  •  Sekcja Probacji i Resocjalizacji

  •  Sekcja Pracy Prośrodowiskowej

4. Studenckie Koło Naukowe "Anglomaniacy"

  •  Sekcja Cool-tura

  •  Sekcja metodyczna

5. Studenckie Naukowe Koło Psychologiczne " PSYCHOLOGIA I ŻYCIE"

6. Studenckie Koło Naukowe Twórczości i Kreatywności „Żakodywergenci”