Logo
  • Facebook
  • BIP
360
PWSZ w Płocku Uczelnia Przyszłości

Numer konta bankowego

Kwestura Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku uprzejmie informuje, iż wszelkich opłat związanych z rekrutacją oraz tokiem studiów należy dokonywać na konto bankowe Uczelni.

PKO BP SA 46 1020 3974 0000 5102 0084 8077