Logo
  • Facebook
  • BIP
360
Uczelnia przyszłości PWSZ w Płocku
18.12.2018 07:37

Wykład otwarty z ubezpieczeń społecznych

W dniu 14.12.2018 na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Informatyki miał miejsce wykład otwarty z ubezpieczeń społecznych. Wykład odbył się w ramach wykładu z rachunkowości, skierowany był przede wszystkim do studentów I roku Ekonomii oraz I roku Finansów z Elementami Matematyki. Wykład poprowadziła Główny Księgowy Oddziału ZUS w Płocku p . Ewa Lewandowska.

Podczas wykładu studenci mieli okazję dowiedzieć się czym są ubezpieczenia społeczne oraz jakie zadania spoczywają na zakładzie Ubezpieczeń Społecznych jak również usłyszeć krótką historię ubezpieczeń społecznych w Europie i w Polsce.

Podczas wykładu Główny Księgowy ZUS w Płocku przedstawiła zestawienie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne oraz terminy ich opłacania. Pani Księgowa na kilku przykładach omówiła koszty księgowe i podatkowe wynikające z  otrzymywania wynagrodzenia z umowy o pracę oraz umów cywilnoprawnych.

Ostatnia części wykładu dotyczyła zatrudnienia studenta. Pani Ewa Lewandowska omówiła kiedy i przy jakim rodzaju umowy pracodawca musi opłacać składki za studenta a kiedy nie.

Pliki:
PREZENTACJA WYKLAD