Logo
  • Facebook
  • BIP
360
Uczelnia przyszłości PWSZ w Płocku
14.12.2018 13:22

Aktywność się opłaca


Dzisiaj odbyło się wręczenie „Nagród Rektora dla studentów PWSZ w Płocku angażujących się w działania na rzecz Uczelni oraz środowiska lokalnego”. To nowe wyróżnienie otrzymało 52 studentów. Nagrody mają na celu m.in.: promowanie aktywnego uczestnictwa w życiu Uczelni, wspieranie potencjału studentów oraz motywowanie do pracy na rzecz rozwoju środowiska studenckiego.
- Spotkaliśmy się, żeby wam podziękować, bo wasze działanie było bezinteresowne. Poświęcacie swój wolny czas, żeby pracować na rzecz Uczelni - powiedział prof. nadzw. dr hab. n. med. Maciej Słodki – Rektor PWSZ w Płocku – Promujecie naszą Uczelnię, dlatego chcemy się odwdzięczyć. Mam nadzieję, że w roku 2019 również będziecie nas wspierać we wszystkich przedsięwzięciach. Laureaci nagród zostali docenieni za pomoc przy organizacji konferencji naukowych oraz przedsięwzięć promocyjnych, udział w inicjatywach miejskich czy reprezentowanie Uczeni w konkursach i uroczystościach.